T.C. Yargıtay Başkanlığı

Geri
Haberler
Adli Yıl Açılış Törenine İlişkin 17.08.2019 Tarihli Basın Açıklaması

Kamuoyunun bilgisinde olduğu üzere adli yıl açılış törenleri, Yargıtay tarafından düzenlenmektedir. 2016-2017 yılından itibaren adli yıl açılışları “Millet Kongre ve Kültür Merkezi”nde yapılmaya başlanmış, bunun gerekçeleri ve süreci hakkında 29.08.2016 tarihinde basın açıklaması yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. 

2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni hazırlıkları kapsamında, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma mesleğine duyulan saygı ve gösterilen önemden dolayı tüm baro başkanlıklarına davetiye gönderilmiş olup, ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı da avukatlar adına konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile çoğunluk baro başkanları kendilerine yapılan daveti kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Bazı barolar ise yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, yargı etiği ilkeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir dizi başlık altında adalet sistemine ilişkin eleştirilerini dile getirerek, söz konusu davete iştirak edemeyeceklerini ifade etmiş ve görüşlerini de kamuoyu ile paylaşmışlardır.

150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtay’ın iletişim stratejisi, yargıya ilişkin sorunların şeffaf ve önyargısız ortamlarda tartışılmasını öngörmektedir. Yargıya ilişkin etkinliklerin geniş katılımlı, demokratik ve kapsayıcı olmasına özel önem verilmekte olup, Ülkemizdeki tüm baro başkanları adli yıl açılışına davet edilmiştir. Davete nasıl karşılık verileceği baroların takdirinde olan bir konu olmakla birlikte, gönderilen davetiye vesilesiyle Yargıtay’ın siyasi etki altında olduğuna dair ithamlar ile başlayan bir dizi suçlamalar hiçbir insaf ve adalet ölçüsü ile bağdaşmamakta olup, üzüntüyle karşılanmıştır. 

Yargıtay hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli reformları gerçekleştirmiş ve insan haklarına evrensel düzeyde katkı sağlamıştır. Bu suçlamaları yönelten baroların bir kısmının, Yargıtay’ın öncülüğünde geliştirilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi (İstanbul Bildirgesi) dolayısıyla Yargıtay’a yönelik eleştirileri halen kamuoyunun hafızasında olup, 9 Kasım 2018 tarihli basın açıklaması ile halkımız bu konuda bilgilendirilmişti. O tarihten sonra İstanbul Bildirgesi 13-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunun 28. Oturumunda kabul edilmiş, 23 Temmuz 2019 tarihinde de Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de onaylanmıştır. Dolayısıyla adli yıl açılış davetiyeleri vesilesiyle Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metnine dahi karşı çıkmaları, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

19 Ağustos 2019


Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit’in 15 Temmuz Demokrasi Bayramına İlişkin Mesajı

Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, beraberliğine, milli iradeye ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen alçak kalkışmada; sokakları ve meydanları doldurarak vatanları, bayrakları, özgürlükleri ve gelecekleri uğruna darbecilere meydan okuyan milletimizin Demokrasi Bayramını kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

İsmail Rüştü Cirit    

Yargıtay Birinci Başkanı

12 Temmuz 2019


Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Yargıtay’da Etik Tören

Uzun ve başarılı bir eğitim programını tamamlayan ve etik eğitiminde görev alarak “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği Kolaylaştırıcısı” olmaya hak kazanan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri sertifikalarını törenle aldı. 28 Haziran 2019 tarihinde Yargıtay’da düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KÜRTÜL, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Sayın Abdulhalik YILDIZ, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ, Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin CENİK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem KIRCA, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz UYGUR ile eğitimde görev alan Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli katıldı. 

Program için tıklayınız...

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT'in konuşması için tıklayınız...

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa SALDIRIM'ın konuşması için tıklayınız...

03 Temmuz 2019


Karadağ Ziyareti

Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA ve beraberindeki Yargıtay heyeti, 24-26 Haziran tarihleri arasında Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Vesna MEDENİCA'nın davetlisi olarak "Uluslararası Terörizm ve Yasa Dışı Göç" konulu Yüksek Mahkeme Başkanları ve Başsavcıları Konferansı'na katılmak üzere Karadağ'a resmi ziyarette bulunmuşlardır.

28 Haziran 2019


Yaşamak Sanattır Konulu Seminer

Flavius Etkinlikleri kapsamında 27 Haziran 2019 Perşembe günü Yargıtay Ana Bina Konferans Salonu'nda "Yaşamak Sanattır" konulu seminer düzenlenmiştir.

28 Haziran 2019


Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin Açılışı Yapıldı

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin Açılış Konferansı ve Sempozyumu ile Yargının Etkinliği Çalıştayı, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Yargıtayın ana yararlanıcısı olduğu, adli yargının bütününü kapsayan bu Projede, adaletin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm adalet aktörlerinin tam bir uyum ve işbirliği içinde çalışması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye’deki yüksek mahkemeler ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm adalet kuruluşlarının etkili bir işbirliği içinde çalışarak, adli yargıdaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin de desteği ile Yargıtayın öncülüğünde yürütülecek Proje ile tüm adli yargı sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sistemi standartlarının üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

             Adli Kalite Yükseltilecek

Projenin eğildiği temel konular, adli kalitenin daha çok yükseltilmesi amacıyla, etkili eğitim programları düzenlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile adli yargı kararlarının uyumlaştırılması, bozma oranlarının azaltılması, süre ve kalite standartları getirilmesidir. Yargı sisteminde halen kullanılmakta olan güçlü bilişim alt yapısı sayesinde dosya yönetimi, dosya izleme sistemi, dosya eksiklik tamamlama sistemi gibi davaların makul sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak mekanizmalar öngörülüyor. Bir süredir Yargıtay’ın reform çalışmaları kapsamında devam eden bu çalışmaların bölge adliye mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerine de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

            Yargıda Şeffaflık, İstanbul Bildirgesi Esaslarına Göre Artırılacak

Yargı bağımsızlığı ilkesi hakimlerin bağımsızlığını korurken, aynı zamanda yargıya ilişkin sorunların çözümünde, bağımsızlığın gereği olarak hakimlere sorumluluklar da yüklemektedir. Bunlardan bir tanesi de yargının şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin sağlanmasıdır. Tüm Yargıtay kararlarının kamunun erişimine açılması da dahil olmak şeffaflık bakımından Yargıtay bugüne kadar önemli reformlar yapmış, etik ilkeleri belirlemiş ve Yargıtay Yargı Etiği Kurulunu faaliyete geçirmiştir. Son olarak, Birleşmiş Milletlere üye 192 ülkenin temsilcileri, Yargıtayın ev sahipliğinde geliştirilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesini ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirleri oybirliği ile kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunun (SÖCAK) 20-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 28. Oturumunda kabul edilen Karar ile tüm ülkelere, İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirlerini iç hukuk sistemlerine dahil etmeleri konusunda çağrıda bulunulmuştur. Proje kapsamında, uluslararası alanda gösterilen bu emsalsiz başarının tüm gereklerini yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde Yargıtay ve Türk yargısının, yargıda şeffaflığın en güzel uygulama örneklerini vermesi amaçlanmaktadır.

26 Haziran 2019


Cibuti Yargı Heyetinin Yargıtay Başkanlığını Ziyareti

Anayasa Mahkemesinin davetlisi olarak ülkemizde bulunan Cibuti Anayasa Konseyi Başkanı Sayın Abdi İbrahim Absieh ve beraberindeki heyet, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT tarafından kabul edilmişlerdir.

Ziyarette iki ülkenin yargı sistemleri görüşülmüş ve karşılıklı hediye takdiminde bulunulmuştur.

18 Haziran 2019


Van, Bitlis ve Hakkari Çevre Adliyelerine Ziyaret

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Halil ADIGÜZEL, Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin CENİK, Sayın Daire Başkanları ve Üyelerin katılımlarıyla 13 Haziran-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Van, Bitlis ve Hakkari çevre Adliyeleri ile Resmi kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmiş, ardından doğal ve tarihi mekanlar gezilmiştir.

18 Haziran 2019


Duyuru (Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı Seçim Sonucu)

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30.05.2019 tarihinde (bugün) yapılan seçim sonucunda Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Bekir Şahin seçilmiştir. Saygıyla duyurulur.

30 Mayıs 2019


Duyuru (Onbirinci Hukuk Dairesi Başkanlığı Seçim Sonucu)

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 29.05.2019 tarihinde (bugün) yapılan seçim sonucunda Onbirinci Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Başkanı Sayın Ahmet Özgan yeniden seçilmiştir. Saygıyla duyurulur.

30 Mayıs 2019