logo logo

G20 üyesi Yüksek Mahkemeler Hukuk Konferansı (J20)
17 Ekim 2018

Arjantin Yüksek Mahkemesi tarafından düzenlenen, G20 üyesi ülkelerin yüksek mahkeme temsilcilerinin yanı sıra gözlemci ülkelerinde yer aldığı, G20'nin yan etkinliği olan J20  "Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Yargının Rolü" konulu G20 üyesi  Yüksek Mahkemeler Hukuk  Konferansına, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kürtül, 7. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Mutlu, 16. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Hamdullah Paksoy ve Birinci Başkanlık Tetkik Hakimi Mustafa Ateş, katılmışlardır. Sayın Mehmet Kürtül "Hak ve Adalet" konulu oturumda Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı adına sunumunu gerçekleştirmiştir.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım