logo logo

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, yıllık basın değerlendirme toplantısı yaptı.
01 Mart 2019

Yargıtayın faaliyetlerine ilişkin olarak 2018 yılının genel olarak değerlendirilmesi ve yargı reformu kapsamında yapılan çalışmalar ile 2019 yılının hedeflerinin paylaşılması amacıyla Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, basın toplantısı düzenledi. Yıllık basın değerlendirme toplantısı, İstanbul Bildirgesi ile İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri kapsamında, yargının şeffaflığı ve hesap verebilirliği bakımından önem taşıyor. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT’in düzenlediği basın toplantısına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KÜRTÜL, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Sayın Abdulhalik YILDIZ ile Genel Sekreter Sayın Yusuf Ziyaattin CENİK de katıldı.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT’in konuşması için tıklayınız...

Basın bilgi notu için tıklayınız...

Yargıtay Etik İlkeleri için tıklayınız...

İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri için tıklayınız...

Yargıtay yılsonu istatistikleri için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım