YUSUF ZİYAATTİN CENİK-BAŞKAN (GENEL SEKRETER)

 

 

01.03.1965 yılında Amasya Merkez-Yeşil Yenice'de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Amasya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cenik, 1992 yılından itibaren sırasıyla Tokat/Turhal, Bitlis/Hizan, Çankırı/Eldivan, Kırşehir ve Çanakkale Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştı. 2004 yılında geldiği Adalet Bakanlığında Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

22.12.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi. Bu sırada sırası ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu Üyeliği görevlerini yapan Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay Onikinci Ceza Dairesi Üyesi iken 06.06.2017 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanınca Yargıtay Genel Sekreterliğine seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

DOĞAN KORKMAZ -ÜYE (21 HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

02.02.1966 tarihinde Göle'de doğmuştur. İncirli Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Korkmaz; sırasıyla Özvatan, Ergani, Gazipaşa, Elbistan, İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı ve Bakırköy Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Doğan Korkmaz, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yüksek Lisans yapan Korkmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

DR. MUSTAFA SALDIRIM -ÜYE (GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

 

 

02.07.1971 tarihinde Tarsus'ta doğmuştur. Tarsus Cumhuriyet Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Saldırım; sırasıyla Çanakkale, Adıyaman/Samsat, Ankara/Bala Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği ve Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevini sürdüren Mustafa Saldırım, İngilizce bilmektedir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Ankara Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nde Tahkim ve Ticaret Hukuku Sertifika Programları ile Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin “Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler” programını tamamlamıştır. Singapur Arabuluculuk Merkezi'nde (SMC) arabuluculuk eğitimi almıştır. “Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu (2013)” “Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (2011)”, “İhtiyati Haciz (2011)”, “Hükümlü ve Tutuklu Eğitiminin Temelleri (2011)”, “Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi (2007)”, ve “Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri (2005)” adlı eserleri ve çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İLYAS ÖZBEK -ÜYE (YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI)

 

 

01.02.1970 tarihinde Yunak/Konya'da doğmuştur. Yunak Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Tokat'ta kısa dönem olarak tamamlamıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özbek; sırasıyla Erzurum, Sarıveliler ve Elmalı Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği ve Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevini sürdürmekte olan İlyas Özbek, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

GÜLŞAH SİBEL AKBULUT -ÜYE (BİRİNCİ BAŞKANLIK TETKİK HÂKİMİ)

 

 

1983 yılında Kayseri-Pınarbaşı'nda doğmuştur. Yozgat Erdoğan Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur.

Ankara Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akbulut, Ladik Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Birinci Başkanlığında görevini sürdürmekte olan Gülşah Sibel Akbulut; İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

FEYZULLAH CÖMERT -ÜYE (19 CEZA DAİRESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ)

 

 

GÜLAY KEVEN -ÜYE (HUKUK GENEL KURULU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ)

 

 kurumsal kimlik

haber arşivi

duyuru arşivi

sağlık hizmetleri

e-posta

uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım